شرایط ویزای آلمان

۱. تمکن مالی: تمکن مالی برای ویزای آلمان، حداقل 200 میلیون تومان برای هر نفر می‌باشد. در صورتی که مبلغ تمکن مالی شما زیر این مبلغ باشد، درخواست ویزای شما رد خواهد شد. تمکن مالی باید به یورو باشد و توسط شعبه صادر کننده به مهر و امضاء برسد. ۲. گردش حساب: تعداد تراکنشات حساب […]

ادامه مطلب
تماس با ما