تور ترکیبی کوالالامپور و بالی (7 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور ترکیبی کوالالامپور و سنگاپور (7 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۰۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور ترکیبی کوالالامپور و لنگکاوی (7 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۰۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور ترکیبی کوالالامپور و پنانگ (7 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۰۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور مارماریس (6 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور مارماریس (6 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : پنج شنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور ارمنستان (4 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : سه شنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور باتومی (7 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
تاریخ رفت : چهار شنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور ترکیبی باتومی + تفلیس (5 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : قشم ایر
تاریخ رفت : یک شنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب

تور کوش آداسی ویژه خرداد (6 شب)

مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : آتا
تاریخ رفت : جمعه ۲۰ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱

ادامه مطلب
تماس با ما