26 تور یافت شد

Created with Sketch. دبی

تور دبی (7 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۴۰۱

Created with Sketch. دبی

تور دبی (4 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : سه شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

Created with Sketch. دبی

تور دبی (3 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ایرتور
تاریخ رفت : جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

Created with Sketch. پوکت

تور تایلند (پاتایا _ پوکت)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۲۴ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱

Created with Sketch. بانکوک

تور تایلند (پاتایا _ بانکوک)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۵ مهر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

Created with Sketch. بانکوک

تور تایلند (بانکوک)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۵ مهر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۳ مهر ۱۴۰۱

Created with Sketch. مسکو

تور روسیه (مسکو – سنت پترزبورگ)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : نوردویند
تاریخ رفت : جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱

Created with Sketch. مسکو

تور روسیه (مسکو – سنت پترزبورگ)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : نوردویند
تاریخ رفت : جمعه ۷ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۴ مرداد ۱۴۰۱

Created with Sketch. بالی

تور ترکیبی کوالالامپور و بالی و سنگاپور (14 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۲۴ تیر ۱۴۰۱

Created with Sketch. مالدیو

تور مالدیو (5 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۱۶ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۲۱ تیر ۱۴۰۱

Created with Sketch. بالی

تور ترکیبی کوالالامپور و بالی (7 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۷ تیر ۱۴۰۱

Created with Sketch. مالزی

تور ترکیبی کوالالامپور و سنگاپور (7 شب)

0 بررسی
مبدا : فرودگاه امام خمینی
شرکت حمل و نقل : ماهان
تاریخ رفت : جمعه ۰۳ تیر ۱۴۰۱
تاریخ برگشت : جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱
تماس با ما