متقاضیان تمام روش های مهاجرتی اعم از روش های تحصیلی، سرمایه گذاری، کاری، ازدواج و… پروسه و مراحل مهاجرت خود را باید طی کنند تا مهاجرت کنند. در پایان تمام مراحلی که یک پرونده طی می کند به نقطه ای می رسد که ویزای متقاضی پذیرفته می شود و یا اینکه مهر ریجکتی ویزا دریافت می کند. در واقع ریجکتی ویزا نشانه عدم پذیرش متقاضی جهت ورود به کشور مورد تقاضا است که باید توسط افسر ویزا در محل سفارت مقصد آن را اعمال می کنند. در واقع اگر افسر ویزا نقص یا موردی در پرونده شخص ملاحظه نمایند یا شخص الزامات مورد نیاز را رعایت نکند و افسر آن را تشخیص دهد می تواند مانع صدور روادید ورود متقاضی به کشور شود و ویزای شخص را ریجکت نماید.
از جمله دلایل و اشتباهات ریجکتی ویزا می توان به این موارد اشاره کرد:

مشخص نبودن هدف از سفر و چگونگی اقامت شخص در کشور مقصد
عدم ارائه تمکن مالی کافی برای دوره حضور در کشور مقصد
داشتن سوء سابقه کیفری و عدم ارائه نامه سوء پیشینه
قانع نشدن افسر ویزا از بازگشت متقاضی به میهن
عدم ارائه تست های پزشکی و عدم تایید سلامت
عدم اثبات علقه به کشور مبدأ برای بازگشت
عدم ارائه نامه های مربوط به اشتغال به کار
عدم اثبات دارایی های لازم در کشور مبدأ
نداشتن سوابق مسافرتی به خارج از کشور
عدم پاسخگویی مناسب به افسر ویزا
عدم ارائه بیمه معتبر برای مسافرت
اشتباه در تکمیل فرم های سفارت
عدم تناسب مدارک ارائه شده
ارائه مدارک نامعتبر یا جعلی
عدم چینش صحیح پرونده
معیوب بودن پاسپورت