۱. ویزای توریستی کانادا:
ویزای توریستی کانادا با اهداف گردشگری، تفریح و یا دیدارهای کوتاه مدت از خانواده و بستگان صادر می‌شود. ویزای توریستی کانادا در ۲ نوع یکبار ورود و چند بار ورود صادر می‌شود. این نوع ویزا، یکی از محبوب‌ترین و بهترین ویزاهای اقامت کوتاه مدت است و کسانی ویزای مولتیپل توریستی دارند، اجازه اقامت بدون وقفه تا ۶ ماه داده می‌شود.

۲. ویزای مولتی و یا مولتیپل کانادا:
ویزای چند بار ورود کانادا به دارندگان اجازه می‌دهد بدون هیچ محدودیتی به کانادا سفر کنند. ویزای چند بار ورود به نام‌های مولتی و مولتیپل نیز شناخته میشود. در صورتی که دارنده ویزای توریستی مولتیپل باشید، تا ۶ ماه بدون وقفه می‌توانید در کانادا اقامت داشته باشید اما اگر ویزای کاری، تحصیلی و یا غیره داشته باشید، بسته به دعوتنامه ارائه شده می‌توانید بدون محدودیت در کانادا مقیم باشید.

۳. ویزای ۵ ساله کانادا:
در حال حاضر، تمامی ویزاهای توریستی کانادا به صورت مولتیپل صادر می‌شود. مدت اعتبار ویزای مولتیپل کانادا براساس مدت انقضاء پاسپورت متقاضیان می‌باشد. به طور مثال پاسپورت شهروندان سنگاپور برای مدت زمان ۱۰ سال معتبر است و در صورتی که متقاضیان سنگاپوری ویزای کانادا درخواست کنند، اعتبار ویزای آن‌ها ۱۰ ساله خواهد بود. با وجود اینکه پاسپورت متقاضیان ایرانی دارای اعتبار ۵ ساله است، ویزای کانادا برای ایشان برای مدت زمان ۵ سال معتبر می‌باشد. به همین دلیل ویزای کانادا را نیز ویزای ۵ ساله کانادا می‌شناسند!

به طور خلاصه ویزای توریستی، مولتی، مولتیپل و ۵ ساله کانادا انچنان تفاوتی با هم ندارند! برای درخواست هریک از انواع مولتی، مولتیپل، ۵ ساله و توریستی کانادا لزومی به ارائه مدارک جداگانه نیست و شرایط گرفتن تمامی ویزاها تقریبا مشابه هست
300x300 - ویزای مولتی  ۵ ساله و توریستی کانادا